เลือกหน้า

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต

Breaking the mold with technology

Education 3.0

Image is not available

การศึกษาแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์

User-generated

Education

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต

คุณครู

ต้องเริ่มอย่างไร

Arrow
Arrow
Slider

Education 3.0

Breaking the mold with technology
more

User-generated Education

การศึกษาแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์

more

คุณครูต้องเริ่มอย่างไร

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต

more

Mayuree (AjT) – EdTech Trainer

profile_use_268x365อาจารย์ตู้ (อจต) เป็นนักการศึกษาผู้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการเรียนรู้และการศึกษา ปรัชญาการให้การศึกษาของเธอตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อนักศึกษา ดังนั้น เธอจึงทุ่มเทในการค้นหาวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพและเป้าหมายของตนเอง แม้หัวใจของเธอจะยึดมั่นกับการสอน ขณะเดียวกันเธอเป็นผู้ฝักใฝ่กับการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเธอเชื่อในพลังพิเศษของมันที่จะสามารถช่วยขยายขอบเขตของเวลาและสถานที่ของการเรียนรู้ให้ไร้ขีดจำกัด ช่วยเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มแรงจูงใจและช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายและสนุกสนาน การใช้เทคโนโลยียังท้าทายให้นักศึกษาค้นหาความรู้ในขณะเดียวกันก็ให้ตัวอย่างของโลกจริง เธอได้ค้นพบกระบวนการที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยปรับโฉมในการเรียนรู้ให้นักศึกษาทั่วไป รวมถึงนักศึกษาที่มีความพิการสามารถพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเองขึ้นมาได้ ดังคำที่กาลิเลโอ เคยกล่าวไว้ว่า “เราอาจไม่สามารถจะสอนใครเรื่องใด ๆ ได้เลย ยกเว้นแต่สอนให้เขาค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอได้ด้วยตัวเอง”

Mayuree (AjT) – EdTech Trainer

อาจารย์ตู้ (อจต) เป็นนักการศึกษาผู้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการเรียนรู้และการศึกษา ปรัชญาการให้การศึกษาของเธอตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มีต่อนักศึกษา ดังนั้น เธอจึงทุ่มเทในการค้นหาวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพและเป้าหมายของตนเอง แม้หัวใจของเธอจะยึดมั่นกับการสอน ขณะเดียวกันเธอเป็นผู้ฝักใฝ่กับการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเธอเชื่อในพลังพิเศษของมันที่จะสามารถช่วยขยายขอบเขตของเวลาและสถานที่ของการเรียนรู้ให้ไร้ขีดจำกัด ช่วยเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มแรงจูงใจและช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายและสนุกสนาน การใช้เทคโนโลยียังท้าทายให้นักศึกษาค้นหาความรู้ในขณะเดียวกันก็ให้ตัวอย่างของโลกจริง เธอได้ค้นพบกระบวนการที่จะเชื่อมโยงเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วยปรับโฉมในการเรียนรู้ให้นักศึกษาทั่วไป รวมถึงนักศึกษาที่มีความพิการสามารถพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ของตนเองขึ้นมาได้ ดังคำที่กาลิเลโอ เคยกล่าวไว้ว่า “เราอาจไม่สามารถจะสอนใครเรื่องใด ๆ ได้เลย ยกเว้นแต่สอนให้เขาค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอได้ด้วยตัวเอง”