เลือกหน้า

Tools and Apps

จดบันทึกกัน :

remind

Evernote

Goodnotes

เตรียมการสอนกัน :

iTunesU

เม้าท์กัน :

Padlet

Today’s meet

ทำงานด้วยกัน :

Google docs & sheets

Bubble.us

Linoit 

Mural

ทำเวปไซต์กัน :

Weebly 

ทำแบบทดสอบกัน :

Classtools

Showbie

Socrative

Kahoot 

Nearpod

Answergarden

ทำแบบสอบถามกัน :

Poll Everywhere

Google Forms

Survey Monkey

หาลูกเล่นต่าง ๆ มาใช้กัน :

Symbaloo

Tagxedo

Wordle

ทำงานนำเสนอกัน :

Prezi

Slideshare

Powtoon

Animoto

Haikudeck

ประเมินผลกัน :

Rubistar

ถ่ายทอดผลงานกัน :

SafeShare

หาแรงบันดาลใจกัน :

TEDTalks

Pinterest