เลือกหน้า
ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 3 – การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ระบบ SAP หัวข้อการเรียน SAP Controlling (SAP CO) Objectives – วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน...
ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 2 – วิชาความรู้ทางดิจิทัล ห้วข้อการเรียนรู้  Stage 1: From Big Idea to the Challenge Objectives – วัตถุประสงค์ Set the boundary and select a big idea for the project. เทคโนโลยีสารสนเทศ...
ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design

Lesson Plan การออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการ SAMR & TPACK ตัวอย่างที่ 1 – วิชา Mobile Application Design หัวข้อที่ 3 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile User Experience Design) Objectives – วัตถุประสงค์...
การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาตามหลัก SAMR

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาตามหลัก SAMR

รูปที่ 1 โมเดล SAMR เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา SAMR Model ถูกพัฒนาโดย Ruben Puentedura กล่าวถึง การลำดับขั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enhancement) และ พลิกโฉมการเรียนรู้ (Transformation)    ...
ตรวจสอบทักษะและคุณสมบัติด้านการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วยตนเอง

ตรวจสอบทักษะและคุณสมบัติด้านการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วยตนเอง

นักการศึกษาที่เตรียมพร้อมตนเองสำหรับการจัดการศึกษา 3.0 ควรจะต้องสามารถตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้ง 12 ประการครบถ้วนหรือไม่  คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ (ตามภาพ วนตามเข็มนาฬิกา) มี: ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ...
การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : คุณครูต้องเริ่มอย่างไร

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : คุณครูต้องเริ่มอย่างไร

รูปที่ 1: กรอบความคิดในหัวของคุณครู – Fixed Mindset ที่ผ่านมา เวลามีใครมาบอกให้เราปรับปรุงการสอน เราก็หัวร้อนขึ้นมาทันที ว่า เอ่อ “คิดว่ามีเวลาเหรอ” “ไม่มีทรัพยากรอะไรให้เลยเนี่ยนะ” “เดี๋ยว ๆ มันต้องไปอบรมก่อนมั้ย”...