เลือกหน้า
การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาตามหลัก SAMR

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาตามหลัก SAMR

รูปที่ 1 โมเดล SAMR เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา SAMR Model ถูกพัฒนาโดย Ruben Puentedura กล่าวถึง การลำดับขั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enhancement) และ พลิกโฉมการเรียนรู้ (Transformation)    ...
ตรวจสอบทักษะและคุณสมบัติด้านการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วยตนเอง

ตรวจสอบทักษะและคุณสมบัติด้านการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วยตนเอง

นักการศึกษาที่เตรียมพร้อมตนเองสำหรับการจัดการศึกษา 3.0 ควรจะต้องสามารถตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้ง 12 ประการครบถ้วนหรือไม่  คุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ (ตามภาพ วนตามเข็มนาฬิกา) มี: ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนและการพูดที่มีประสิทธิภาพ...
การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : คุณครูต้องเริ่มอย่างไร

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : คุณครูต้องเริ่มอย่างไร

รูปที่ 1: กรอบความคิดในหัวของคุณครู – Fixed Mindset ที่ผ่านมา เวลามีใครมาบอกให้เราปรับปรุงการสอน เราก็หัวร้อนขึ้นมาทันที ว่า เอ่อ “คิดว่ามีเวลาเหรอ” “ไม่มีทรัพยากรอะไรให้เลยเนี่ยนะ” “เดี๋ยว ๆ มันต้องไปอบรมก่อนมั้ย”...
การศึกษาแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ User-generated Education

การศึกษาแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ User-generated Education

การศึกษา 3.0 เน้นที่การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างแท้จริง โดยจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้พร้อมทุกด้านเพื่อเอื้อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalised Learning) ที่เหมาะสมกับระดับทักษะ ความสนใจ...
การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : ก้าวข้ามกรอบด้วยเทคโนโลยี

การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับอนาคต : ก้าวข้ามกรอบด้วยเทคโนโลยี

Education 3.0: Breaking the mold with technology ในปี พ.ศ. 2559 บุคลากรทั้งหลายในแวดวงการศึกษา ต่างคุ้นชินกับคำว่า “ปฏิรูปการศึกษา” “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาของพวกเราให้พร้อมสำหรับอนาคต แต่ในทางปฏิบัติแล้ว...